Cod CAEN 3700 Colectarea si epurarea apelor uzate

Aceasta clasa include:

-exploatarea sistemelor de canalizare sau a instalatiilor de epurare
-colectarea si transportul apelor uzate menajere sau industriale provenite de la unul sau mai multi utilizatori, precum si a apei de ploaie, prin retele de canalizare, canale colectoare, cisterne si alte mijloace de transport (vehicule de vidanjare etc.)
-golirea si curatarea haznalelor si foselor septice, a jgheaburilor si puturilor de canalizare; întretinerea toaletelor chimice
-epurarea apelor uzate (incluzând apa uzata menajera si industriala, apa din bazinele de înot) prin procese fizice, chimice si biologice, ca : diluarea, separarea, filtrarea, sedimentarea etc.
-întretinerea canalelor colectoare si de drenaj, inclusiv canalele de scurgere

Aceasta clasa exclude:
-decontaminarea apelor de la suprafata sau din subteran, la locul poluarii, vezi cod CAEN 3900
-curatarea si deblocarea conductelor colectoare din constructii, vezi cod CAEN 4322

Ai o intrebare sau comentariu pentru acest articol?